שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה

.
הפקולור
רח' החשמונאים 121 (קומה א')
ת.ד. 20206, תל-אביב 6120101
טל': 03-5621977  פקס: 03-5621976
sales1@hafacolor.com

Hafacolor
121 Hahashmonaim St., P.O.B. 20206
Tel Aviv 6120101, Israel
Tel: 972-3-5621977  Fax: 972-3-5621976
sales1@hafacolor.com

Thanks_s

Call Now Button