Stitch_NB

מחברות ממותגות בכריכת סיכות

מחברות ממותגות בכריכת סיכות מבוקשות בשל העלות
האטרקטיבית שלהן.
הפקולור מייצרת מחברות ממותגות בכריכת סיכות במספר גדלים.
הגדלים הנפוצים: 150×210 מ"מ (A5) או 170×240 מ"מ.

סוגי העטיפות למחברות:
עטיפה רכה: היא עטיפה על בסיס נייר עד 300 ג' מודפס בצבע 1,
2 צבעים או 4 צבעי פרוצס. מומלץ לצפות את העטיפות החיצוניות בלמינציה על מנת לשמור על הנראות של המחברת.
עטיפה פלסטית: חומר פלסטי עליו ניתן להדפיס ישירות ב-4 צבעי פרוצס.
אין צורך לצפות בלמינציה את העטיפה הפלסטית.

נייר דפי הפנים:
את דפי הפנים של המחברות מדפיסים על נייר סופג נטול עץ במשקל 70, 80 או 90 ג' בצבע 1, 2 צבעים או 4 צבעי פרוצס. ניתן להדפיס לוגו ברקע בצבע בהיר מאוד על מנת שלא יפריע לקריאה.
ניתן לייצר דפי פנים מניירות ממוחזרים, ניירות עם טקסטורות מסיימות, ניירות אקולוגים ועוד.
בכריכת סיכות כמות העמודים במחברת היא עד 70 עמוד.
מומלץ להוסיף דפי פנים מיוחדים בצבע מלא המכילים מידע חשוב אודות מוצרים, שירותים וכד' שאתם מספקים. כל פעם שהלקוח ידפדף במחברת הדפים "יקפצו לו לעיניים".

גימורים מיוחדים לעטיפות:
ניתן לשדרג את העטיפות על ידי גימורים מיוחדים כגון: למינציה מבריקה או למינציה מט, לקה UV סלקטיבית, הטבעות חומר מתכתי, הבלטות, וכד'.

פרטים קבועים החייבים להכלל בכל מחברת ממותגת:
סמל מסחרי (לוגו), סלוגן, תמונה/ות, כתובת, מספר טלפון כללי, פקס כללי, דוא"ל כללי וכתובת אתר האינטרנט.

מוצרים משלימים:
ניירת משרדיתפולדרים, חוברות, פרוספקטים, עלונים, תלי-דלת, אוגדן לפתקי-ממו, קופסא לפתקי-ממו, אוהלי פרסום שולחניים, מדבקות.

זמן אספקה:
כ-10 ימי עבודה מאישור הגרפיקה.
בנוגע למשלוח נא להתייעץ עם שירות לקוחות.

Call Now Button