Prospects

פרוספקטים

הפרוספקט מהווה שדרוג של העלון. מורכב גם מדף אחד אבל עם גימורים מסוימים כמו קיפול למשל.

אין גודל מוגדר של פרוספקט. הגדלים הנפוצים ביותר הינם A4 או שמינית.

צבעי הדפסה:
הפרוספקט מודפס בדרך כלל משני צידיו של הדף בצבע אחד, 2 צבעים או 4 צבעי פרוצס.

הפרוספקטים הינם דרך מצוינת להעביר מסר קצר לקהל.

חשוב לבחון את המטרה של הפרוספקט ולא פחות חשוב לבחון את התקציב העומד ברשות המפרסם.

מוצרים משלימים:
ניירת משרדיתפולדרים, חוברות, עלונים, תלי-דלת, קופסא לפתקי-ממו, אוגדן לפתקי-ממו, מחברות ממותגות, אוהלי פרסום שולחניים, מדבקות.

זמן אספקה:
כ-4 ימי עבודה מאישור הגרפיקה.
בנוגע למשלוח נא להתייעץ עם שירות לקוחות.

Call Now Button