משקלי נייר Paper Weight

משקלי נייר

כאשר מדברים על משקל נייר מתכוונים בעצם למשקל המרחבי של הנייר או במילים אחרות המשקל של מטר רבוע של הנייר.

המשקלים הנפוצים הם:
60 ג',  70 ג',  80 ג',  90 ג',  100 ג',  110 ג',  115 ג',  120 ג',  130 ג',  135 ג',  157 ג',  170 ג',  200 ג',  220 ג',  225 ג',  250 ג',  300 ג',  350 ג',  400 ג'.

חשוב לזכור שלא בכל סוגי הנייר קיים כל מגוון המשקלים.

משקלי נייר Paper Weight

Comments (0)

Call Now Button