גדלי גליונות נייר Paper sheet sizes

גדלי גיליונות נייר

גיליון אב 70×100 ס"מ
גדלים הנגזרים מגיליון אב 70×50
:100×70 (חצי גיליון), 35×50 (רבע גיליון), 33×35 (שישית גיליון), 25×35 (שמינית גיליון), 23×33 (תשיעית גיליון) בין היתר.

גיליון אב 63×95 ס"מ
גדלים הנגזרים מגיליון אב 47.5×63
:95×63 (חצי גיליון), 47.5×31.5 (רבע גיליון), 31.6×31.5 (שישית גיליון), 23.75×31.5 (שמינית גיליון), 31.6×21 (תשיעית גיליון) בין היתר.

גיליון אב 64×90 ס"מ
גדלים הנגזרים מגיליון אב 45×64
:90×64 (חצי גיליון), 45×32 (רבע גיליון), 30×32 (שישית גיליון), 22.5×32 (שמינית גיליון), 30×21.3 (תשיעית גיליון) בין היתר.

גיליון אב 89×57 ס"מ
גדלים הנגזרים מגיליון אב 89×57:
44.5×57 (חצי גיליון), 44.5×28.5 (רבע גיליון), 29.6×28.5 (שישית גיליון), 28.5×22.25 (שמינית גיליון), 29.6×19 (תשיעית גיליון) בין היתר.

קיים עוד גודל של נייר תקני המכונה סדרת A
גודל גיליון האב הוא 84.1×118.9 ס"מ (A0)

גודל הנייר המפורסם ביותר בסדרה הזו הינו גודל A4
(גודל הנייר שאתם משתמשים במדפסת הביתית או המשרדית). תקן בינלאומי 216 ISO.
גדלים הנגזרים מגיליון אב 84.1×118.9 ס"מ:
59.4×84.1 (חצי גיליון – A1י), 59.4×42 (רבע גיליון – A2י), 29.7×42 (שמינית גיליון – A3י), 29.7×21 (י1/16 גיליון – A4י),
14.8×21 (י1/32 גיליון – A5י), 14.8×10.5 1/64 גיליון – A6י).

4B
25×35.3 ס"מ
5B
17.6×25 ס"מ
Letter
21.59×27.94 ס"מ
Tabloid
27.94×43.18 ס"מ

גדלי גליונות נייר Paper sheet sizes

Comments (0)

Call Now Button