מידע משתנה Data Merge

מידע משתנה

ניתן להדפיס שמות, כתובות, פניה אישית על גבי מעטפות, עלונים, חוברות, הזמנות וכו'.
עצם קבלת מידע מותאם אישית מעוררת אמפטיה ומגבירה את הסיכוי להיענות לפניה.
המדפיס יקבל קובץ אקסל ובו כל המידע הרלוונטי לכל נמען. חשוב לחלק נכון את המידע ע"ג טבלת אקסל, לדוגמא – מידע משתנה למשלוח כמותי של מעטפות בדואר : טור אחד לשמות פרטיים, הטור הבא לשמות משפחה, טור שלישי לשם רחוב, טור רביעי למספר בית + דירה, טור חמישי לשם היישוב וטור שישי למיקוד.

פרטים נוספים תוכלו לקבל בשירות הלקוחות שלנו.

מידע משתנה Data Merge

Comments (0)

Call Now Button