A4_paper

נייר מכתבים / נייר פירמה

כל מכתב או הודעה של עסק רציני ומסודר מודפסים על נייר מכתבים / נייר פירמה מעוצב וממותג.
ניקיון עיצובי ונטול עומס מוסיף לרמת האיכות של המוצר.

גודל נייר המכתבים:
כיום כל ניירות המכתבים בעולם הינם בגודל A4. הסיבה לכך היא שכל המדפסות בעולם מתאימות לנייר A4.

סוג הנייר המתאים לנייר מכתבים:
נייר מכתבים מדפיסים על נייר סופג נטול-עץ בצבע לבן או בהיר מאוד, על מנת שתוכן המכתב יהיה קריא.
רוב ניירות המכתבים מודפסים ע"ג נייר נטול-עץ לבן במשקל 80 ג'. מגוון ניירות משמשים גם לייצור נייר מכתבים כגון: ניירות ממוחזרים, ניירות עם טקסטורות, ניירות אקולוגים ועוד. (כדאי להתייעץ לגבי סוגי הנייר, מכוון שמכונות דפוס דיגיטליות אינן מסוגלות להדפיס על כל סוגי הנייר ויש ניירות המייקרים את עלות הייצור).

צבעי הדפסה:
ניתן להדפיס נייר מכתבים בצבע 1, 2 צבעים או 4 צבעי פרוצס. ניתן להדפיס לוגו ברקע בצבע בהיר מאוד על מנת שלא יפריע לקריאה של תוכן המכתב.

גימורים מיוחדים לנייר מכתבים:
ניתן לשדרג נייר מכתבים על ידי גימורים מיוחדים כגון: הטבעות חומר מתכתי, הבלטות, וכד'.

פרטים קבועים החייבים להכלל בכל נייר מכתבים:
סמל מסחרי (לוגו), סלוגן, כתובת, מספר טלפון כללי, פקס כללי, דוא"ל כללי וכתובת אתר האינטרנט.

מוצרים משלימים:
פולדרים, עלונים, פרוספקטים, חוברות, תלי-דלת, קופסא לפתקי-ממו, אוגדן לפתקי-ממו, מחברות ממותגות, אוהלי פרסום שולחניים, מדבקות.

הפקולור מתמחה בהפקת נייר מכתבים עם מידע משתנה.

זמן אספקה:
כ-4 ימי עבודה מאישור הגרפיקה.
בנוגע למשלוח נא להתייעץ עם שירות לקוחות.

Call Now Button